Information

Nyheter

Extrapriser

Elstängsel

Grunderna för Djurstängsel

Du vet att elstängsel håller dina djur säkra vare sig det är tillfälliga eller permanenta stängsel. Du kan din gård och känner dina djur – de du vill skydda. Denna guide ger dig den information du behöver om de bästa stängselprodukterna efter dina behov. 

God ledningsförmåga och jordning

Två överväganden att ta hänsyn ...

Grunderna för Djurstängsel

Du vet att elstängsel håller dina djur säkra vare sig det är tillfälliga eller permanenta stängsel. Du kan din gård och känner dina djur – de du vill skydda. Denna guide ger dig den information du behöver om de bästa stängselprodukterna efter dina behov. 

God ledningsförmåga och jordning

Två överväganden att ta hänsyn till för ett säkert och effektivt elstängsel: välj tråd med god ledningsförmåga och kontrollera alltid jordningen.

Strömmen i en elstängselkrets måste gå genom tre delar för att man ska få en sluten krets. Dessa delar är tråden, djuret och jorden.

Enkelt kan man beskriva det på följande sätt

Från aggregatet går strömmen ut i tråden. Tråden får kontakt med djuret som leder strömmen vidare ned i marken. Strömmen i marken går tillbaka till aggregatet genom jordspettet. Kretsen är sluten. Motståndet (R) i tråd, jordning och djur/undervegetation visas i bilden. Aggregatet registrerar summan av motstånden och anpassar driften därefter. Spänningen från aggregatet fördelas över de tre motstånden, beroende på deras storlek.

Om motståndet i tråden är stort, leder detta till ett stort spänningsfall. Vid aggregatet kan spänningen vara 5000 V men en bit ut på tråden är spänningen bara 2500 V. Om tråd med god ledningsförmåga (lågt motstånd) används blir spänningen vid aggregatet och ute på tråden nästan lika, dvs. 5000 V resp. 4800 V. Detta beroende på att motståndet i tråden är så litet. 

Motståndet hos djur/undervegetation

Kan variera från mycket stort (ingen undervegetation, inga djur) till mycket litet (mycket undervegetation, djur som vidrör stängslet). Detta är svårt/omöjligt att veta i förväg. Det viktiga är att man ger aggregatet möjlighet att känna av vad som händer på tråden. Detta gör man genom att se till att djur/gräs är den faktor som orsakar störst motstånd i stängselsystemet. Summan av motståndet i tråd och jord måste var så liten som möjligt för att detta ska klaras.

Motståndet i jord

Ska därmed också vara litet. Detta uppnår man genom att ha många jordspett med stor och bra kontaktyta med jorden. Det enda sättet att veta om motståndet är stort eller litet i jordningen är att mäta med en Digital voltmeter (DVM). Om motståndet är stort får man ett stort spänningsfall över jordspettet, dvs DMV'n visar stort utslag >0,3 kV. Är motståndet litet visar DVM'n lite. De viktigaste förutsättningarna för ett fungerande elstängsel är att hålla motståndet i tråd och jord så litet som möjligt. Då kommer alltid motståndet från djur och undervegetation att vara störst. Aggregatet kommer därmed att känna av förändringar i belastningen pga mer undervegetation, ändra sin driftspunkt och hålla spänningen uppe.

Aggregat med styrka och kvalitet

DeLaval elstängselaggregat ligger i frontlinjen på marknaden och följar EU-reglerna. Aggregatens höljen är tillverkade av kraftig polykarbonat (PC) för bästa skydd.

5 joules regeln EN norm 60335-2-76/AD gäller från och med 2011-09-01

Regeln begränsar standardaggregat upp till 5 Joule i utgående energi. Aggregat över 5 Joule i utgående energi tillåts endast vid “Intelligenta” aggregat med fördröjning. Intelligenta aggregatet har en fördröjningstid innan den ökar energin, medan den samtidigt kontrollerar stängselsituationen. Intelligenta” aggregat med fördröjning är tillåtna att överskrida 5 Joules utgående energi upp till max 15 Joule. Intelligenta” aggregat med fördröjning måste ha följande symbol på huset:

Mer

Elstängsel Välj underkategori

Underkategorier

 • Häststängsel

  Häststaket exempel.

  Här har du det som behövs, för att sätta upp ett ordentligt elstängsel.

 • Vildsvinsstängsel

  Vildsvinsstängsel.

  Här hittar du det viktigaste produkterna för ett vildsvinsstängsel

  Väl uppsatta och underhållna elstängsel har visat sig vara ett effektivt skydd mot vildsvin.

  Ett permanent stängsel byggs med trästolpar, ett tillfälligt byggs med plaststolpar, men med trästolpar i hörnen.

  Till permanenta stängsel rekommenderar vi trästolpar med försträckt ståltråd.

  Det behövs inte så höga stängsel mot vildsvin då de inte gärna hoppar. Däremot är då viktig att den nedersta tråden sitter lågt. Rekommenderade mått för lägsta tråden/bandet 20-25 cm andra tråden/ bandet 40-45 cm och eventuellt tredje tråden/bandet 70-75 cm.

  Stjärnstolpe grön 1000 mm

  Trästolpe 50mm x 1500 mm

  Elstängselaggregat för villa och trädgård ca 3,0 J. Ppermanent stängsel för jordbruk och övrig mark  bör ett kraftigare aggregat väljas, från effekter ca 6 J.

  Jordspett (rekommenderas minst 3 st)

 • Elstängsel aggregat

  Elstängselaggregat

  Det första man måste bestämma är om man ska ha ett batteridrivet eller ett nätdrivet aggregat. Om det är möjligt bör man använda ett nätdrivet aggregat som har lägre driftskostnader.

  Det man huvudsakligen går efter när man väljer aggregat är hur högt över marken den nedersta tråden ska sitta och hur långt stängslet är. Till får väljer man därför ett kraftigt aggregat, på grund av att den nedersta tråden inte sitter mer än ca 30 cm över marken. Till hästar räcker det med relativt svaga aggregat, därför att den nedersta tråden sällan sitter lägre än 60 cm. Av samma anledning väljer man de kraftigaste aggregaten till permanenta elstängsel. Dom är ofta mycket långa, med mycket undervegetation.

  Ju kraftigare aggregat man har, desto större säkerhetsmariginal har man också för oförutsedda händelser, som att en gren eller liknande kommer emot stängslet eller att djur som inte är vana vid elstängsel kommer i kontakt med det.

 • Stängselstolpe

  Stångselstolpar

  Valet av stolpar beror också på vilket slags stängsel som ska sättas upp. Till flyttbara stängsel väljer man lätta stolpar av glasfiber, plast eller fjäderstål. Det är stolpar med låg vikt som är lätta att bära med sig och mycket enkla att sätta upp. Kom ihåg att använda trästolpar som hörnstolpar även till flyttbara stängsel. Till permanenta stängsel rekommenderar vi tryckimpregnerade furustolpar.

 • Stängseltråd- rep-...

  Elstängseltråd- rep- band

  Vi har ett mycket brett sortiment av tråd, band och rep av mycket hög kvalitet.

  • Premiumsortiment - mycket god ledningsförmåga
  • Standardsortiment - god ledningsförmåga
  • Budgetsortiment - prisvärda alternativ
  • Ståltrådar - enklare att hantera

  Tråd väljs efter vilket slags stängsel som ska sättas upp.

  Till flyttbara stängsel används alltid lätta polyestertrådar eller band, eftersom stängslet ska flyttas flera gånger under säsongen.

  Observera att det är viktigt att använda trådar/band med lågt motstånd. Vilket motstånd tråden har finns angivet i Ohm/m på rullen. Exempelvis innebär 0.2 Ohm/m en mycket bra strömledningsförmåga, medan 14,4 Ohm/m är dålig ledningsförmåga.
  Vidare bör man välja tråd/band med bra kontrastverkan. Svart och vit färg har en avsevärt bättre kontrastverkan och synbarhet än t ex orange tråd.

  Till permanenta elstängsel bör man endast använda försträckt trippelgalvaniserad ståltråd. Denna speciella kvalitet på ståltråd har 3 gånger så tjock galvanisering jämfört med vanlig ståltråd och den töjer sig inte heller när den utsätts för väder och vind.

 • stängsel isolator

  Isolatorer

  Där man inte använder lätta stolpar med färdigmonterade isolatorer, måste man välja bra isolatorer för att isolera tråden från stolpen. Undvik knoppisolatorer med liten diameter till kraftiga stängselaggregat. Det är viktigt med ordentligt avstånd från spiken som fäster isolatorn till tråden, och rejält avstånd från tråden till stolpen.

  Ringisolatorn är en mycket bra isolator. Den ger stort avstånd från tråd till stolpe och är mycket säker med krypströmmar. 

 • Solcellspanel

  Solcellspanel för elstängselaggregat och foderautomater med batteridrift

 • Elstängsel tillbehör

  Elstängselutrustning av hög kvalitet